[VOV2] - Bài 51 - Chia tay người bạn Nhật

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 35

[VOV2] - Bài 35 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 21

[VOV2] - Bài 21 - Tham quan vườn bách thú

[VOV2] - Bài 49 - Nói chuyện về đám cưới ở Việt Nam (Phần 2)

[VOV2] - Bài 34 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

[VOV2] - Bài 47: Đi ăn tối tại nhầ hàng ăn Nhật Bản (phần 3)

[VOV2] - Bài 48 - Nói chuyện về đám cưới ở Việt Nam (Phần 1)

Mới cập nhật

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 46

[VOV2] - Bài 46 - Đi ăn tối tại nhà hàng Nhật Bản (phần 2)

[VOV2] - Bài 46 - Đi ăn tối tại nhà hàng Nhật Bản (phần 2)

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 27

[VOV2] - Bài 27 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 27 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 22

[VOV2] - Bài 22 - Ăn cơm ở nhà hàng

[VOV2] - Bài 22 - Ăn cơm ở nhà hàng

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 26

[VOV2] - Bài 26 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 26 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 50

[VOV2] - Bài 50 - Nói chuyện về đám cưới ở Việt Nam (Phần 3)

[VOV2] - Bài 50 - Nói chuyện về đám cưới ở Việt Nam (Phần 3)

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 33

[VOV2] - Bài 33 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

[VOV2] - Bài 33 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 45

[VOV2] - Bài 45: Đi ăn tối tại nhà hàng ăn Nhật Bản (phần 1)

[VOV2] - Bài 45: Đi ăn tối tại nhà hàng ăn Nhật Bản (phần 1)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 44

[VOV2] - Bài 44: Nói chuyện về văn hóa ẩm thực Nhật Bản (Phần 3)

[VOV2] - Bài 44: Nói chuyện về văn hóa ẩm thực Nhật Bản (Phần 3)

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 43

[VOV2] - Bài 43: Nói chuyện về văn hóa ẩm thực Nhật Bản (Phần 2)

[VOV2] - Bài 43: Nói chuyện về văn hóa ẩm thực Nhật Bản (Phần 2)

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 32

[VOV2] - Bài 32 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

[VOV2] - Bài 32 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"